معرفی کتاب(ترجمانی و ترزبانی)

آنچه در زیر از نظر شما می گذرد، بخشی از کتاب ترجمانی و ترزبانی است که بتازگی جناب آقای دکتر میرجلال الدین کزازی در زمینه هنر ترجمه نگاشته اند. این کتاب بزودی در نشر جامی چاپ خواهد شد.

دامنه ترجمه
ترجمانی رفتاری هنری است که در دامنه و طیفی به انجام می رسد: یک سوی این طیف ترجمه ای است که آنرا «واژه به واژه» یا تحت اللفظی مینامیم؛ سوی دیگر، ترجمه ای است که آنرا «آزاد» خوانده اند. هر تلاشی در ترجمه در پایه و رده ای در این دامنه و طیف جای می تواند گرفت. بی گمان، هیچیک از دو سوی این طیف ترجمه ای سنجیده و دلخواه و بآیین نمی تواند بود. یکی سخت در تنگناست و وامانده در پیکره زبان؛ دوم نیک رهاست و گسسته از هنجارها و ویژگی های زبانی و سبکی و نهان شناختی متن. آن یک بیهوده و برگزاف برونی است و در آن، به پیکره و ریخت پرداخته شده است؛ این یک نیز برگزاف و بیهوده درونی است و در آن، به اندرونه (= محتوا) ارزش داده شده است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *