از گوشه و کنار

غلط نگوییم، غلط ننویسم
میگویند دانشجو به مسایل سیاسی بی تفاوت شده. نسبت به کتاب بی تفاوت شده. نسبت به علم بی تفاوت شده. مینویسند مردم نسبت به حال یکدیگر بی تفاوت شده اند. نسبت به ارزش های دینی و قومی بی تفاوت شده اند. نسبت به قانون بی تفاوت شده اند. اینقدر نگویید دانشجو بی تفاوت شده. اینقدر ننویسید مردم بی تفاوت شده اند. اینقدر کلمه بی تفاوت را به کار نبرید. بگویید بی اعتنا. بی تفاوت غلط است بی معنی است. زشت است. رکیک است. قبيح است. یعنی چه که دانشجو به مسایل سیاسی بی تفاوت شده؟ یعنی چه که مردم نسبت به حال یکدیگر بی تفاوت شده اند؟ این غلط مصطلح را اگر دیگران میگویند که اهل قلم نیستند، شما نگویید، شما بگویید بی اعتنا. بگویید دانشجو نسبت به مسایل سیاسی بی اعتنا شده. نسبت به کتاب بی اعتنا شده. نسبت به علم بی اعتنا شده. بگویید مردم نسبت به حال یکدیگر بی اعتنا شده اند. نسبت به ارزش های دینی و قومی بی اعتنا شده اند. نسبت به قانون بی اعتنا شده اند. (بعد از خواندن مقاله آقای خانلری باعنوان «بی تفاوت»)


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *