آگاهی مترجم از دستور زبان مبدأ و توانایی او در برگرداندن زبان

بخش دوم 

۱-۴ شواهد قضیه:
در این بخش از مقاله، چند جملهٔ انگلیسی را به‌عنوان مثال در راستای این باور خود که آگاهی از ظرایف دستور زبان مبدأ مترجم را به درک دقیق‌تر معنا کمک می‌کند، می‌آوریم. مثال‌هایی که اغلب در کلاس‌های ترجمهٔ این نگارنده در دانشگاه‌های تبریز و تربیت معلم تبریز بحث‌وفحص بیشتری را موجب شده است.
۱- در جمله‌های زیر ضمایر موصولی «who» و «which» صرف‌نظر از نقش‌های دستوری خود سایه‌های ظریف معنایی را در جمله به وجود می‌آورند:

 

۲۷) I saw a dog which was lying sick on the corner of the street.

۲۸) My dog, who knows my neighbours by their footsteps, is very intelligent.

۲۹) The old man played with his dog, which made everyone laugh.

۳۰) She performed on a stage which had seen many glorious days.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *