خبر معلوم، خبر جدید؛ نظری به جنبه‌های فرامتنی-سبکی ترجمهٔ ادبی

۱- مقدمه
صفت (فرامتنی-سبکی) «pragmastylistic» به بخش‌هایی از متن ارتباط می‌یابد که در آن‌ها نکات فرامتنی و سبکی، چه در توافق و چه در تعارض با یکدیگر، تلاقی می‌کنند. در ترجمهٔ ادبی این تلاقی در مواردی چند اهمیت پیدا می‌کند. در این مقاله بحث خود را به موردی خاص محدود می‌کنیم، موردی که در آن شیوهٔ بیان خبر معلوم و خبر جدید در متن مبدأ بر سبک متن مقصد تأثیر می‌گذارد. هدف ما این است که به پایه‌ای از پیامدهای تثنیه معلوم-جدید در ترجمهٔ ادبی اشاره کنیم و یک مسئلهٔ خاص را که از آن ناشی می‌شود پیش بکشیم و برای آن پاسخی هرچند محدود پیشنهاد کنیم.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *