نقش‌های زبان

به نظر من هر ترجمه، به‌نحوی غیرمستقیم، بر پایهٔ یک نظریهٔ زبانی قرار دارد. (یاکوبسون، فرث و واندروسکا در این مورد نظری عکس نظر من ابراز کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها نظریهٔ زبانی بر نظریهٔ ترجمه استوار است .) بدین‌ترتیب از بعضی جهات می‌توان گفت هر ترجمه مشقی در زبان‌شناسی کاربردی است. در این بخش به تبیین نظریهٔ نقش‌های زبان که بوهلر ارائه کرده می‌پردازم. یاکوبسون نیز این نظریه را به‌عنوان نظریه‌ای که در ترجمه بسیار کاربرد دارد پذیرفته و آن را بسط داده است. بوهلر معتقد است سه نقش اصلی زبان عبارت‌اند از : نقش احساسی، نقش اطلاع‌رسانی یا خبری که وی آن را بازنمایی می‌نامد و نقش ندایی. به عبارت دیگر، ازنظر بوهلر زبان به یکی از سه منظور عمدهٔ فوق به کار می‌رود.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *