گزیده ترجمه اللمع فی التصوف

  • به قلم ابو نصر سراج طوسی ترجمه سید علی نقوی زاده
  • منتشر شده در 12 جولای 2020 |
  • دسته بندی موضوعی: نمونه ترجمه

فصلی در بیان علم تصوف و مذهب صوته و منزلت ایشان که اولی العلم القائمين بالقسط، خود کدام طایفه اند

شیخ ابونصر -رحمة الله – گفت: “پرسنده ای و اپرسید مرا از بیان علم تصوف و مذهب صوفیه که گمان می برد مردمان در آن اختلاف کرده اند.

گروهی در برتر شمردن صوفیان، گزاف را از حد در گذرانیده و ایشان را از مقام در خور شان فراتر برده اند. بعضی آنان را از حد معقول و مقصود خارج کرده اند. باز کسان باشند که تصوف را، گون های لهو و لعب تصور میکنند که از جهل و بیدانشی پرواییش نیست. جمعی این طریقت را به پرهیزگاری و تنگدستی و پشمینه پوشی و تکلف در گفتنی و پوشیدنی منسوب کرده اند. نیز شماری عیب گیری و ناخوشگویی را در باره این طایفه از حد گذرانده اند چندان که آنان را به زندقه و گمراهی متهم داشته اند. پر سنده از من درخواست تا اصول استوار مذهب تصوف را که به اعتقاد من درست و به متابعت کتاب خدا و پیروی حضرت مصطفی (ص) وابسته است، برای وی بشرح بازگویم که صوفیان تا چند به اخلاق صحابه و تابعین متخلق اند و به آداب بندگان شایسته متأدب. و هم رأی و نظر خویش را با استناد به کتاب و حدیث، به حجت قوی گردانم، تا حق روشن آید و باطل بی ارزش افتد و جد از هزل و درست از نادرست باز شناخته آید تا هر نوعی از آن، اگر علمی از علوم دین به شمار است در جایگاه خود ثابت افتد


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *