کارگاه ترجمه1(ترجمه عنوان یک کتاب)

بنده، کریم امامی، مترجم قدیمی، با سابقه، کهنه کار با هر چه …، شرمنده از ستایش های سردبیر فصلنامه مترجم، بر آن شدم تا در هر شماره مطلب کوچکی بنویسم در حل و فصل یک مشکل معین در کار ترجمه، با تکیه بر تجربه هایی که به مرور ایام کسب کرده ام تا شاید جوان ترها را به کار آید. جناب خزاعی فر از پیشنهاد استقبال کردند و اینک اولین برگ سبز.

عبارت زیر را به فارسی ترجمه کنید:

A Study in Scarlet

عبارت مورد نظر نام کتابی است از نویسنده انگلیسی آرتور کانن دویل ( A . Conan Doyle)، خالق شرلوک هولمز (Sherlock Holmes)، که در سال ۱۸۸۷ منتشر شده و اولین داستانی است که کارآگاه شهیر در آن ظاهر می شود. مترجمی که اخیرا تمام این کتاب را به فارسی برگردانده از خیر ترجمه دقیق عنوان گذشته و آن را در فارسی “عطش انتقام” نام نهاده. مترجمان دیگری که در معرفی شرلوک هولمز و آفریننده آن مطلبی در مقدمه کتاب های خود آورده اند، هر کدام عنوان این کتاب را به شکل متفاوتی به فارسی برگردانده اند. مترجم “الف” نوشته است “اتاق مطالعه ای به رنگ سرخ”، مترجم “ب” نوشته است “اتاق سرخ و مترجم “ج” “إتود در قرمز لاکی”. کدام ترجمه بهتر است؟


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *