حذف و اضافه در ترجمه

در سال های اخیر، درباره مبانی و معیارهای ترجمه در جراید علمی و پژوهشی کشورمان (بویژه نشر دانش و فصلنامه مترجم) مطالب ارزشمند و در خود تأمل بسیاری تألیف یا ترجمه شده است و در آنها موضوعات کلی نظیر بررسی شیوه های ترجمه، شرایط و نقش مترجم، هدف ترجمه و غیره مکررا مورد بحث قرار گرفته است. با این همه چنین به نظر می رسد که نظریات متفاوت محققان و نیز بحث در خصوص ترجمه بیشتر به صورت تئوری ارائه و مطرح گردیده است و تعریف و نظریه پردازی و شرح احوال مترجمان و بررسی دیدگاههای صاحبنظران موضوع و محتوای اصلی و کلی اغلب مقاله ها را تشکیل می دهد و در نتیجه ماهیت ترجمه کمتر مورد عنایت و توجه بوده است و در این زمینه مطلب چندانی انتشار نیافته است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *