همراه با مترجم

پس‌از چاپ مقالهٔ «همراه با مترجم» در شمارهٔ سوم، بسیاری از خوانندگان با ارسال نامه خواهان ادامهٔ این مباحث آموزشی شدند. ازطرف‌دیگر برخی از خوانندگان معتقد بودند که ویرایش ترجمه‌های دانشجوی بدون اظهارنظر و توضیح فایدهٔ آموزشی چندانی ندارد. من خود نیز بر این عقیده بودم و در پی فرصت مناسبی می‌گشتم تا مباحث عملی «همراه با مترجم» را ادامه بدهم. بالاخره به این فکر افتادم مقالاتی را که به‌عنوان تکلیف هفته به دانشجویان می‌دادم تا در خانه ترجمه کنند و در کلاس به بحث بگذاریم به‌همراه ترجمهٔ یکی از دانشجویان و توضیحات خودم در اینجا نقل کنم. امید است که برای دوستداران ترجمه سودمند باشد.
برای جلوگیری از سوءتفاهم احتمالی، لازم می‌دانم نکته‌ای را توضیح بدهم. در این مقاله ضمن نقد دو ترجمه، ترجمهٔ پیشنهادی خودم را نیز آورده‌ام، ترجمهٔ من، چنان‌که از عنوان آن برمی‌آید، ترجمهٔ «پیشنهادی» است و لزوماً بهترین یا تنها ترجمهٔ ممکن نیست. می‌توان دربارهٔ درستی ترجمه بحث کرد، اما آنجاکه پای ذوق به میان می‌آید، مجال بحث تنگ‌تر می‌شود. مترجم تازه‌کار در پی سرمشقی است بی‌نقص که آن را الگوی کار خویش قرار دهد و اگر در ترجمه مترجمی که چنین ادعایی دارد نقصی بیابد به کار دیگران بی‌اعتماد و به کار خویش غرّه می‌شود. باید بدانیم که ذوق هر فرد عاملی مهم در ترجمهٔ او و نیز در تفاوت او نسبت به ترجمهٔ دیگران است و اساساً رنگ نسبیت از ترجمه زدودنی نیست و در نهایت چیزی که چند ترجمهٔ درست را از یکدیگر متفاوت می‌کند ذوق مترجمان و ذوق منتقدان است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *