فهم قرآن با قرآن

تفسير قرآن اصولی مدون و نامدون دارد. في المثل یکی از اصول مدون آن علم به زبان عربی و صرف و نحو و مفردات و ترکیبات لغات قرآن است. یا به قول زمخشری در علم معانی و بیان، از علوم بلاغی، برای مفسر قرآن لازم است. در اینجا وارد تفصيل قواعد تفسیر نمی شویم و فقط به همین اکتفا میکنیم که یکی از اصول و ارکان تفسیر قرآن کریم که بسیاری از مفسران به آن اشاره کرده اند و بسیاری دیگر نیز بدون اشاره صریح به آن، آن اصل را رعایت و آن روش را در تفسیر خود از قرآن کریم استخدام کرده اند، اهتمام به حل مشکلات قرآنی به مدد خود قرآن است. در این زمینه عبارت معروفی هست که: القرآن يفسر بعضه بعضأ ( يا: ان القرآن …) یعنی بخش هایی از قرآن، روشنگر بخش های دیگر است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *