تاملاتی درباره ترجمه قرآن با نگاهی به ترجمه استاد آیتی

1- ترجمه پذیر بودن قرآن:
در تعریف ترجمه گفته اند: ترجمه عبارتست از یافتن نزدیکترین معادل در زبان مقصد، اول از نظر معنی و بعد از نظر سبک، پس ترجمه مطلوب آن است که هم معنی یا اندیشه و هم سبک با صورت متن اصلی را حفظ کند. اما سؤال این است که آیا ممکن است ترجمه ای صورت بگیرد که در آن هیچیک از دو جزء فوق ( صورت و معنی ) از بین نرود؟ صاحب نظران عقیده دارند که این امر امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر هیچ پیامی را بدون دستکاری و حذف و اضافه نمی توان از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *