مباحثی در زمینه ترجمه قرآن

1- مشکلات ترجمه قرآن کریم
آنچه مسلم است آوردن کلماتی که بتواند با قرآن حکیم هماوردی کند محال است چرا که تحدي قرآن هم به معنی است و هم به لفظ. و از آنجا که تحدي قرآن همیشگی است، هرگز بشر قدرت آوردن مانند آن را ندارد. اگر بحث ترجمه قرآن می شود منظور این نیست که ترجمه را در مقابل قرآن قرار دهیم بلکه ترجمه تنها برای درک بهتر کلام خداست. کما اینکه قرآن برای عرب زبان ها نیز باید ترجمه و تفسیر شود و در این مورد امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید: هذا القرآن … لا بد له من ترجمان

اگرچه ترجمه ، آوردن معنانی کلمات قرآن به زبان دیگر و در قالب زبان دیگر است ولی آوردن کلمات و جملات که گویایی معانی بلند و بلیغ قرآن باشد حقیقتا امری بسیار مشکل و دشوار است. جاحظ(متوفای 222 .ق) که یکی از ادیبان بزرگ فرق معتزله و یکی از پیشوایان علم بیان است ، کتابی درباره نظم واسلوب قرآن نگاشت که منظور از آن اثبات این مطلب است که قرآن به سبب نظم و اسلوب و تالیف شیوا و ترکیب بدیعش معجزه است .


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *