ساخت گفتمانی و متنی رباعیات خیام و منظومه انگلیسی فیتزجرالد

ا- مقدمه
گفتار امروز من سخنی است پیرامون اعمال یکی دو مختصه از مختصات گفتمانی و متنی بر تجزیه و تحلیل گونه ای از شعر یعنی رباعی آنهم رباعیات خیام و بر منظومه انگلیسی فیتز جرالد و نتیجه گیری هایی برای ترجمه و بالمآل تلاشی برای نشان دادن موجبات موفقیت تحیرانگیز منظومه فیتز جرالد با توجه به وجود هم آهنگی و اشتراک در ویژگی های گفتمانی و متنی رباعیات و منظومه. در حقیقت این بحث گذری است از تحلیل گفتمانی و متنی به بافتار شعر و گریزی به اهمیت چنین تحلیلی در ترجمه. همچنین تمرینی است بر کاربرد اصول تحلیل گفتمانی و متنی در یکی از انواع شعر فارسی. از این جهت مشرب ارائه شده را باید شیوهای مقدماتی و پیشنهادی تلقی نمود. این کلام در آغاز گفتاری ملقمه وار جلوه می کند، ولی امید است که در طول سخنرانی ارتباط و انسجام مورد نظر روشن گردد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *