معرفی کتاب(درآمدی بر اصول و روش ترجمه)

درآمدی بر اصول و روش ترجمه دکتر کاظم لطفی پور ساعدی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۱
برای بررسی هر موضوع لازم است نخست آن موضوع تعریف شود. ترجمه چیست؟ برای ترجمه تعاریف متعددی ارائه شده که هر کدام منعکس کننده دیدگاه نویسنده درباره ماهیت زبان است. ماده اولیه ترجمه زبان است و بدیهی است که جهت گیری شخص درباره ماهیت زبان در تعریفی که وی از ترجمه و فرایند آن بدست می دهد تأثیر خواهد داشت. دیدگاهی که در این کتاب نسبت به ماهیت زبان اتخاذ شده دیدگاه سخن کاوی (Discourse Analysis) است. در چارچوب این نظریه، معنی و پیام، بجای اینکه مانند چیزی حاضری و پیش ساخته توسط عناصر زبانی رد و بدل شود، در جریان سخن (Discourse) و با توجه به کلیه عوامل درون متنی و برون زبانی متبلور می شود و متن، تنها نقش عامل برانگیزاننده روند سخن را دارد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *