معرفی کتاب (درآمدی بر اصول و روش ترجمه)

درآمدی بر اصول و روش ترجمه، دکتر کاظم لطفی‌پور ساعدی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۱
برای بررسی هر موضوع لازم است نخست آن موضوع تعریف شود. ترجمه چیست؟ برای ترجمه تعاریف متعددی ارائه شده که هرکدام منعکس‌کنندهٔ دیدگاه نویسنده دربارهٔ ماهیت زبان است. مادهٔ اولیهٔ ترجمه زبان است و بدیهی است که جهت‌گیری شخص دربارهٔ ماهیت زبان در تعریفی که وی از ترجمه و فرایند آن به دست می‌دهد تأثیر خواهد داشت. دیدگاهی که در این کتاب نسبت به ماهیت زبان اتخاذ شده دیدگاه سخن کاوی (Discourse Analysis) است. در چهارچوب این نظریه، معنی و پیام، به‌جای اینکه مانند چیزی حاضری و پیش‌ساخته توسط عناصر زبانی ردوبدل شود، در جریان سخن (Discourse) و با توجه به کلیهٔ عوامل درون‌متنی و برون‌زبانی متبلور می‌شود و متن، تنها نقش عامل برانگیزانندهٔ روند سخن را دارد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *