تکنیک های ترجمه4(آموزش جنبه های مختلف فعل)

مقدمه:
در این بخش به بررسی چهار جنبه از فعل می پردازیم: وجه وصفي، وجه مجهول، نحوه بیان شرط و نحوه بیان زمان.
در بررسی این چهار جنبه از فعل توجه ما معطوف به تأثیر زبان مبدأ بر زبان مقصد است. وقتی از تأثیر صحبت می کنیم، منظورمان تأثير الفاظ نیست، در اینجا به کلمات کاری نداریم. منظور ما تأثير ساختارها یا قالب جملات متن مبدأ بر ترجمه است. بدیهی است که جملات انگلیسی با ساختارهایی بیان می شود که در زبان انگلیسی متداول است، ساختارهایی مشابه ساختارهای انگلیسی (مثلا ساختارهای مجهول یا شرطی) ممکن است در زبان های دیگر نیز وجود داشته باشد ولی بسامد یا نوع کاربرد آنها الزام مانند ساختارهای مشابه انگلیسی شان نباشد. با این وجود چون زبان متن، انگلیسی است، طبیعتا دانشجو سعی میکند به ساختارهای متن اصلی وفادار بماند و در نتیجه در جستجوی ساختارهای مناسب تر بر نمی آید.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *