معنی اولیه و معانی ثانویه

معانی مختلف قاموسی کلمه را می‌توان به دو دستهٔ معنی اولیه، و معانی ثانویه، تقسیم کرد. آگاه نبودن مترجم از وجود این دو دسته معانی و در نیافتن رابطهٔ میان آن‌ها باعث بروز اختلالات معنایی و منطقی بسیاری در درک متن و در ترجمه می‌شود. برای ورود به بحث، لازم است ابتدا تفاوت میان دو نوع رابطۀ «همانندی» (homonymy) و «چندمعنایی» (polysemy) در کلمات روشن شود. گاه کلمه‌ای چند معنی متفاوت دارد به‌نحوی که میان معانی هیچ رابطه‌ یا، به تعبیر زبان‌شناسان، هیچ مشخصهٔ معنایی (semantic feature) مشترکی وجود ندارد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *