مشکلات فرهنگی در ترجمه متون سیاسی از عربی به انگلیسی

  • به قلم لئون ی. بارخو ترجمه علیرضا نوری گرمرودی
  • منتشر شده در 26 ژوئن 2020 |
  • دسته بندی موضوعی: مباحث نظری ترجمه

ساپیر (۱۹۲۰) فرهنگی را چنین تعریف می کند: «مجموعه ای از رفتار و عقاید اجتماعی موروثی که بافت فرهنگی ما را تشکیل میدهد. بنابراین، فرهنگی سازنده رسوم اکتسابی، عادت ها، تجربیات، قراردادهای اجتماعی و قوانینی است که جامعه ای را از جامعه ای دیگر متمایز می سازد. زبان شاید عرصه ای باشد که در آن، این تفاوت ها آشکار ترند. با این همه، اگر چه زبان و فرهنگی به یکدیگر وابسته اند، هر زبان لزوما مبتنی بر فرهنگی خاص و متمایز نیست. چه بسا مردمی با زبان های مختلف که در فرهنگی واحد سهیم هستند. و بر عکس، افرادی که به زبان واحدی سخن می گویند ممکن است فرهنگ های متفاوتی داشته باشند


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *