الدورادو

  • به قلم ادگار آلن پو ترجمهٔ محمدرضا هاشمی یزدان پناه
  • منتشر شده در 21 ژوئن 2020 |
  • دسته بندی موضوعی: ترجمه ادبی, نمونه ترجمه

Poe wrote this poem in the late winter or early spring of 1894. Eldorado was a fabulously rich city which early explorers of the Western world vainly sought. In 1894 the name was frequently applied to California gold fields.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *