درنگي در ترجمة يک عنوان

  • به قلم بابک شریف
  • منتشر شده در 22 ژانویه 2019 |
  • دسته بندی موضوعی: کارگاه ترجمه

يکي از کتاب‌هاي مهم در تاريخ زبان‌شناسي کتابی است با عنوانMetaphors We Live By نوشتة دو تن از پيشگامان زبان‌شناسي شناختي يعني جرج ليکاف و مارک جانسون. از اين کتاب تاکنون سه ترجمة فارسي منتشر شده است: ترجمه‌‌هاي اول و سوم با عنوان استعاره‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم، و ترجمة دوم با عنوان استعاره‌هایی که باور داریم. گفتني است اين ترجمه از عنوان کتاب را پيشتر صفوي (173:1393) به مناسبت بحث از کتاب مذکور پیشنهاد کرده است. نوشتة حاضر به بحث دربارة ترجمة این عنوان مي‌پردازد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *