زبان ترجمه، زبان تالیف

۱. مقدمه
در این مقاله هدف ما این است که زبان ترجمه را در مقایسه با زبان تألیف توصیف کنیم و ویژگیهای عمده آن را با ذکر مثالهایی از ترجمه ای چاپ شده نشان دهیم. ترجمه مورد استناد ترجمه خانم فرزانه طاهری از داستانی کوتاه نوشته ولادیمیر ناباکوف با عنوان بازدید از موزه است. بخشی از ترجمه و اصل داستان در پایان مقاله آمده است.
اولین قدم در توصیف زبان ترجمه این است که بین زبان ترجمه و زبان تألیف تمایز قایل شویم. از آنجا که متن تألیفی و متن ترجمه ای هر دو متن هستند و به ناچار از قواعدی که متن را می سازد تبعيت می کنند، ویژگیهای مشترکی دارند. اما متن ترجمه ای ویژگیهای عام و متمایزی نیز دارد که به نسبت کم یا بیش در تمامی متون ترجمه شده به هر زبانی دیده می شود. هدف ما توصیف این ویژگیهای عام و متمایز است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *